Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
Údaj o odpovědnosti
    Ondřej Zeman, Jiří Bruthans
Další názvy
    Hydrogeology bodies and regional groundwater flow in the Bohemian Karst
Autor
    Bruthans, Jiří
    Zeman, Ondřej
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 103-107
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    Barrandien
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    hydrologie
    piezometrie
    pramen
    pražská pánev
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geografické jméno
    Český kras
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Českém
    Hydrogeologická
    Krasu
    Podzemní
    Proudění
    Tělesa
    Vody
Abstrakt (anglicky)
   Extensive hydrogeologic research of the Bohemian Karst was carried out between the years 1995 and 1999. Previous available archive data were complemented by field measurements. The most interesting new research results are as follows: One regional, mostly confined aquifer occurs within the area. It is represented typically by pure limestones of Lochkovian and Pragian formations. The aquifer permeability decreases from NW to SE due to changes in limestone facies. Regional groundwater flow is predominantly parallel with the main synclinorium axes. The results of research support the idea that groundwater flow reaches the depth up to 600 m. Less permeable limestones and shales, underlying and overlying the regional aquifer, represent aquitards. Groundwater flow is limited only to shallow weathered and fissured zones there. Storativity of the regional aquifer is about 3-7%.
   Therefore, the hydraulic diffusivity is high enough to cause responses in piezometric surface within the whole regional aquifer in a few days. On the contrary, in the unsaturated zone the period between a precipitation event and a groundwater level change can last up to one month
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012