Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
Autor
    Grmela, A.
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Žůrek, P.
Konference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2012 (51. : 16.10.2012-18.10.2012 : Příbram, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 19, říjen
Strany
    s. 2-5
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Projekt: GA105/09/0808, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Hydrogeological conditions in the Jeroným Mine in Čistá
    Rozsah: 4 s.
    Sborník vybraných přednášek z mezinárodní konf. k těžebnímu průmyslu, Příbram 2012.
Předmětová kategorie
    hydrogeology
    Jeronym Mine
    old mine workings
Klíčové slovo
    Čisté
    Dolu
    Hydrogeologické
    Jeroným
    Poměry
Abstrakt (česky)
   Důl Jeroným, nacházející se v lokalitě Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les je jedinečnou kulturní památkou připomívající důlní činnost v 15. a 16. století. Po zpřístupnění tohto důlního díla veřejnosti je především zapotřebí stabilizovat vydolované podzemní prostory a zajistit v nich takové množství vnitřní mikroklimatické podmínky, aby nemohlo docházet k jakémukoliv poškozování důlního díla a aby jak pracovníci provádějící obnovovací a opravné práce, tak i pozdější návštěvníci nebyli vystavováni jakýmkoliv rizikům. Příspěvek pojednává o faktorech, které podmiňují a ovlivňují stabilitu této soustavy důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   The Jeronym Mine, which is situated in the locality of Slavkovský les Protected Landscape Area, is a unique heritage site associated with mining in the 15th and 16th centuries. To make this mine working accessible to the public, it is necessary in the first place to stabilize underground voids and to ensure such internal microclimatic conditions that any degradation of the mine working and any hazard to workers performing restoration operations and later to visitors will not occur. The contribution deals with factors conditioning and affecting the stability of this system of mine workers.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014