Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
Údaj o odpovědnosti
    Hana Janečková, Jurik Hájek
Další názvy
    Hydrogeologic conditions in North Eastern part of Bílé Karpaty Mountains (Moravia, Czechoslovakia)
Autor
    Hájek, Jurik
    Janečková, Hana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Roč. 30
Strany
    s. 27-41
Rok
    1991
Poznámky
    4 obr., 4 tab., 26 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    analýza vod
    distribuce prvků
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie regionální
    kapacitní vlastnosti
    prameny podzemní vody
Geografické jméno
    Bílé Karpaty
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Bílých
    části
    Hydrogeologické
    Karpat
    Poměry
    Severovýchodní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012