Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Bejšovec = Jan Trachtulec
Další názvy
    Hydrogeological ratio of east part of Northern Bohemia Brown Coal Basin in connection to elaborated maps 1:25 000
Autor
    Bejšovec, Zdeněk
    Trachtulec, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 33-38
Rok
    1995
Poznámky
    2 obr., 1 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí.
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    báňská historie
    česká křídová pánev
    ekologie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kvartér Českého masivu
    ryolit
    severočeská pánev
    terciér
    těžba surovin
    voda termální
    změny přírodního prostředí těžbou
Geografické jméno
    Chabařovice
    ČR-Čechy
    Teplice
Klíčové slovo
    1:25
    000
    části
    Hydrogeologické
    Mapy
    Návaznosti
    Poměry
    SHR
    Východní
    Zpracované
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012