Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
Údaj o odpovědnosti
    Dana Havlín Nováková
Další názvy
    Hydrogeological evaluating of Cięźkow sandstone layer on the sheet 25-234 Horní Bečva
Autor
    Havlín Nováková, Dana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 111-112
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    552
    556
Skupina konspektu
    552
    556
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    litofacie
    paleogén
    pískovce
    voda podzemní
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Rožnov pod Radhoštěm-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    25-23
    25-234
    Bečva
    Cięźkowického
    Horní
    Hydrogeologické
    Listu
    Pískovce
    Radhoštěm
    Rožnov
    Zhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012