Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
Údaj o odpovědnosti
    Jan Švoma
Další názvy
    Hydrogeological research of rock and groundwater pollution caused by the stay of the Soviet Army in Czechoslovakia
Autor
    Švoma, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 7
Strany
    s. 198-200
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    asanace podzemní vody
    kontaminace vod
    ochrana podzemní vody
    ochrana přírody
    odpady rizikové
    skládka
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Československu
    Horninového
    Hydrogeologický
    Pobytem
    Podzemních
    Prostředí
    Průzkum
    Sovětských
    Vod,způsobeného
    Vojsk
    Znečištění
Abstrakt (česky)
   Znečištění podzemních vod v Československu sovětskými vojsky se poprvé řešilo r. 1973, asanační práce probíhaly utajovaně i v dalších letech. K systermatickému průzkumu a reparaci znečištěných hornin a podzemních vod mohlo dojít až od počátku r. 1990. Kvantitativně nejvýznamnější je znečištění podzemních vod ropnými látkami, místy tvoří na hladině podzemní vody vrstvu mocnou i více než 10 cm. Byly však nalezeny i další kontaminující látky, z nichž jsou nebezpečné zejména chlorované uhlovodíky. Podle ohnisek znečištění jsou nejnebezpečnější produktovody, velkosklady pohonných hmot a skládky, často ilegální s velmi heterogenním obsahem, včetně munice. U celkem 210 lokalit nejvíce ohrožené z hlediska vodních zdrojů jsou oblasti Mimoň-Hradčany, Milovice, Jánská, Bruntál, Sliač, Lešt ,Komárno a Nemšová. V práci je popsána metodika průzkumu asanace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012