Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
Další názvy
    Hydrogeological research in boreholes at the test site in Melechov massif
Autor
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    215
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Hydrogeology of granite, fractured environment, groundwater flow, hydrodynamic tests
Klíčové slovo
    Hydrogeologický
    Masivu
    Melechovském
    Vrtech
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Hydraulické vlastnosti puklinového prostředí granitového masivu byly zkoumány na testovací lokalitě melechovský masiv na Českomoravské vrchovině. V pěti vrtech bylo provedeno celkem 127 etážových hydrodynamických zkoušek. Získaná data poskytla nové informace o hydraulických vlastnostech granitů s velmi nízkou propustností. Data zahrnovala piezometrické úrovně puklinových systémů, profily hydraulické vodivosti, identifikaci vodivých puklin a jejich propojení v prostoru mezi vrty. Hydraulická vodivost testovaných granitů se pohybovala v širokém rozpětí v závislosti na počtu a charakteru puklin. Otevřené pukliny v puklinových zónách mají hydraulickou vodivost v řádu 10-5 m.s-1, zatímco kompaktní granity nebo granity s puklinami vyplněnými sekundárními minerály mají hydraulickou vodivost v řádu 10-10 m.s-1.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrogeological research in boreholes at the test site in Melechov massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014