Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
Další názvy
    Hydrogeological-ecological problems of mud-basins in the Ostrava-Karviná mining district. Jiří Dvorský
Autor
    Dvorský, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 10
Strany
    s. 432-434
Rok
    1990
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    odkaliště
    průvodní jevy
    těžba pevných paliv
    uhlí černé
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    Hydrogeologicko-ekologická
    Odkališť
    OKR
    Problematika
Abstrakt (česky)
   V souvislosti s problematikou odkališť je třeba v hydrogeologicko-ekologické sféře řešit tyto problémy: zjištění škodlivin z hlediska jejich negativních vlivů na podzemní a povrchové vody, stanovení jejich přípustného množství a podmínek uvolňování z kalů, stanovení kvantity a kvality prosakující vody v závislosti na podmínkách průsaků a vzdálenosti od odkališť a konečně posouzení možnosti zatěsňování hrází od odkališť, odvodňovatelnosti kalů v zájmu jejich těžby nebo rekultivace odkališť. Z výsledků řešení je třeba navrhnout způsob ochrany podzemní vody a hornin pro jednotlivé geologické a hydrogeologické poměry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012