Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrological balance of the long-term monitored Lysina catchment
Další názvy
    Hydrologická bilance dlouhodobě sledovaného povodí Lysina