Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrometeorologické extrémy na Ditrichštejnských panstvích Dolní Kounice a Mikulov mezi léty 1650-1849 podle úředních hospodářských záznamů o živelných pohromách
Další názvy
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters