Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
Údaj o odpovědnosti
    Marek Slobodník
Další názvy
    Hydrothermal vein-type mineralisation of the Moravian karst area, Moravia, CR: insight from type of fluids and P-T conditions point of view
Autor
    Slobodník, Marek
    Slobodník, Marek, 1957-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 87
Strany
    24
    s. 113-136
Rok
    2002
Poznámky
    6 obr., 3 diagr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    dajka
    devon
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    kalcit
    karbon
    kras
    litostratigrafie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    podmínky P-T
    vápenec
Výraz tezauru
    hydrothermal veins
    microthermometry
    Moravian karst
    stable isotopes
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
Klíčové slovo
    Charakteru
    ČR
    Fluid
    Hlediska
    Hydrotermální
    Krasu
    Mineralizace
    Morava
    Moravském
    P-T
    Podmínek
    Pohled
    žilné
Abstrakt (česky)
   Studie představuje první pokus o pochopení migrace paleofluidních systémů v devonských a karbonských horninách studovaného území. Jedno z nejdůležitějších zjištění je charakter mateřských fluid pozdně variských a povariských mineralizací.
Abstrakt (anglicky)
   The study represents a first attempt to understand a migration of paleofluid systems in Devonian and Carboniferous rocks of the studied area. One of the most important findings of this study is a character of parent fluids of the late Variscan and post-Variscan mineralizations.

   The study represents a first attempt to understand a migration of paleofluid systems in Devonian and Carboniferous rocks of the studied area. One of the most important findings of this study is a character of parent fluids of the late Variscan and post-Variscan mineralizations.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012