Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
Údaj o odpovědnosti
    Edvín Pivec, Věra Dubanská
Další názvy
    Hydrothermal alteration of hauyne trachyte from Tachovský vrch Mt. near Doksy
Autor
    Dubanská, Věra
    Pivec, Edvín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 165-173
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 2 tab.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    České středohoří
    foidy
    hauyn
    hydrotermální alterace
    metamorfismus
    minerály horninotvorné
    mobilita
    tektosilikáty
    trachyt
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Doksy
Klíčové slovo
    Alterace
    Doks
    Hauynového
    Hydrotermální
    Tachovského
    Trachytu
    Vrchu
Abstrakt (česky)
   Článek je věnován výsledkům výzkumu horninotvorných minerálů hauynového trachytu a rozkladu hauynu. Jsou předloženy analýzy hlavních horninotvorných minerálů tachovského tělesa a vyčíslena bilance pohybu prvků v hornině při alteraci. Rozkladem foidů vznikl na trhlinách analcim v prostředí nižšího obsahu SiO2 a zvýšeného množství Na-iontů uvolněných rozkladem foidů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012