Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
Další názvy
    Hydrothermal association at veins in Lower Carboniferous siliciclastic rocks of the Drahany and Zábřeh Upland: genetic aspects
Autor
    Krmíček, Lukáš
    Krmíčková, Michaela
    Kučera, Jan
    Slobodník, Marek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Drahany Upland
    hydrothermal veins
Klíčové slovo
    Asociace
    Aspekty
    Drahanské
    Genetické
    Horninách
    Hydrotermální
    Karbonu
    Klastických
    Spodního
    Vrchoviny
    Zábřežské
    žilách
Abstrakt (česky)
   Hydrothermal veins occurred in the Lower Carboniferous siliciclastics of the Drahany and Zábřeh Upland. The older vein system, most likely late Variscan, has mineral assemblage: quartz ą calcite ą chlorite ą sulphides (pyrite). Minerals display a severe deformation and calcites are fine grained with a low intensity of cathodoluminescence. Post-Variscan generations of veins have the mineral assemblage with calcite - barite - sulphides (sphalerite, galena, chalcopyrite, pyrite-markazite) ą quartz ą fluorite ą siderite. The main post-Variscan population of calcites precipitated from solutions of H2O - NaCl ą CaCl2 ą KCl ą MgCl2 ą FeCl2 type under low temperatures within a range of 60-90C. One of the younger aqueous hydrothermal systems contain also higher liquid hydrocarbons. Isotopic composition of parent fluids were about values of d18O from 0 to 10 SMOW, what is indicative for transformed basinal brines originated from sea or partly meteoric waters.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrothermal veins occurred in the Lower Carboniferous siliciclastics of the Drahany and Zábřeh Upland. The older vein system, most likely late Variscan, has mineral assemblage: quartz ą calcite ą chlorite ą sulphides (pyrite). Minerals display a severe deformation and calcites are fine grained with a low intensity of cathodoluminescence. Post-Variscan generations of veins have the mineral assemblage with calcite - barite - sulphides (sphalerite, galena, chalcopyrite, pyrite-markazite) ą quartz ą fluorite ą siderite. The main post-Variscan population of calcites precipitated from solutions of H2O - NaCl ą CaCl2 ą KCl ą MgCl2 ą FeCl2 type under low temperatures within a range of 60-90C. One of the younger aqueous hydrothermal systems contain also higher liquid hydrocarbons. Isotopic composition of parent fluids were about values of d18O from 0 to 10 SMOW, what is indicative for transformed basinal brines originated from sea or partly meteoric waters.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012