Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák
Další názvy
    Hydrothermal quartz-calcite-tourmaline veins from the Lahn-Dill type iron-ore deposits in the Konice area
Autor
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 66-68
Rok
    2004
Poznámky
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    chlority
    devon
    ložisko submarinně-exhalační
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    muskovit
    rudy Fe
    turmalín
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dzbel (Prostějov, Konice)
    Jesenec (Prostějov, Konice)
    Ponikev (Prostějov, Konice)
Klíčové slovo
    24-21
    Hydrotermální
    Jevíčko
    Konicku
    Křemen-kalcit-turmalínové
    Lahn-Dill
    Ložiskách
    Rud
    Typu
    železných
    žíly
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012