Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Dolníček, David Buriánek
Další názvy
    Hydrothermal mineralization in the quarry Dřínová near Tišnov (Czech Republic)
Autor
    Buriánek, David
    Dolníček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 82
Strany
    s. 33-43
Rok
    1997
Poznámky
    4 obr., 4 fot., 2 tab., 14 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Předmětová skupina
    baryt
    fluorit
    geochemie izotopická
    izotopy C
    izotopy O
    karbonáty
    moravikum
    mramor
    rula
    sulfidy
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Tišnov (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    Dřínová
    Hydrotermální
    Lomu
    Mineralizace
    Tišnova
Abstrakt (anglicky)
   In the quarry Dřínová were found two mineralization phases: older calcite-barite-fluorite, and younger aragonite one. Authors describe minerals, their evolution forms, the chemical composition and isotopic composition of carbonates
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012