Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice
Další názvy
    Hydrothermal uranium mineralization of the Bohemian Massif: Fluid inclusions, P-T conditions of deposition
Autor
    Dobeš, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004
Poznámky
    Akce: 2004 ; Bratislava
Výraz tezauru
    uranium, hydrothermal mineralization, Bohemian Massif, fluid inclusions
Klíčové slovo
    Českého
    Depozice
    Fluidní
    Hydrotermální
    Inkluze
    Masívu
    Mineralizace
    P-T
    Podmínky
    Uranová
Abstrakt (česky)
   Shrnutí studia fluidních inkluzí v minerálech uranových ložisek Příbram, Jáchymov (žilná ložiska), Dyleň, Vítkov a Rožná (ložiska vázaná na tektonické zóny). Precipitace uranové mineralizace probíhala za teploty nižší než 250 oC z vysoce salinních roztoků.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrothermal uranium mineralization of the Bohemian Massif: Fluid inclusions, P-T conditions of deposition
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014