Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Šály, Viliam Oružinský
Další názvy
    Hydrothermal alterations in the northern part of the Štiavnica-Hodruša horst structure (Sklené Teplice area, Central Slovakia)
Autor
    Oružinský, Viliam
    Šály, Jozef
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 2
Strany
    s. 175-182
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr., 4 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    553.3/.4
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    diageneze, epigeneze
    horniny vzniklé vlivem hydrotermálních roztoků
    ložiska rud obecně
    metamorfní pochody
    neovulkanity Západních Karpat
Klíčové slovo
    časti
    Hrastu
    Hydrotermálne
    Okolie
    Premeny
    Severnej
    Sklených
    štiavnicko-hodrušského
    Teplíc
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012