Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-U-) deposit, Zambia
Další názvy
    Hydrotermální alterace grafitizované organické hmoty na ložisku Cu- (Au-, U-) rud Kansanshi v Zambii
Autor
    Caruthers, Hugh
    Jehlička, Jan
    Knésl, Ilja
    Kříbek, Bohdan
    Malý, Karel
    Pašava, Jan
    Sýkorová, Ivana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge
Poznámky
    Akce: 2005 ; Beijing, China
Výraz tezauru
    Kansanshi, Zambia, organic matter, hydrothermal alteration
Klíčové slovo
    Alteration
    Au-U-
    Cu
    Deposit
    Graphitized
    Hydrothermal
    Kansanshi
    Matter
    Organic
    Zambia
Abstrakt (česky)
   Hydrotermální alterace organické hmoty grafitiyované ve facii zelených břidlic na ložisku Cu-rud Kansanshi vedla ke vzniku 13C ochuzené amorfní fáze. Větší část organické hmoty v silně alterovaných horninách byla zplzněna za vzniku CO2 a CH4. Ve srovnání s původní grafitizovanou organickou hmotou v nealterovaných horninách je amorfní uhlík v alterovaných horninách charaktereistický vyšším obsahem C=O a C=C skupin. Rozklad organickáho uhlímku byl významným zdrojem uhlíku v hydrotermálních fluidech.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrothermal alteration of grnschist facies metamorphosed organic matter in host rocks of the Kansanshi vein-type copper deposit produced 13C depleted amorphous carbon phase (pyrobitumen) and CO2 and CH4-rich volatile phase. Compared with graphitized organic matter in non-altered rocks, FTIR spectra of amorphous phase in altered rocks display significant increase of C=O and C=C vibrations. Depletion of hydrothermal carbonate with 13C indicates that the interaction between graphitized organic matter and hydrothermal fluids was a major source of carbon in the fluids.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014