Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland
Další názvy
    Hydrotermální mineralizace v Domašově nad Bystřicí v nízkém Jeseníku
Autor
    Dobeš, Petr
    Novotný, Pavel
    Zimák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 3
Strany
    9
Rok
    2005
Výraz tezauru
    hydrothermal mineralization, chlorite thermometer, fluid inclusions, Nízký Jeseník Upland
Klíčové slovo
    Bystřicí
    Domašov
    Hydrothermal
    Jeseník
    Mineralization
    Nízký
    Upland
Abstrakt (česky)
   Mineralogie, chloritové geotermometry a fluidní inkluze hydrotermálních žil alpského typu z Nízkého Jeseníku
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogy, chlorite geothermometers, and fluid inclusions of Alpine type hydrothermal veins with Cu, Pb, and Zn sulphides in the Nízký Jeseník Upland are presented.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014