Podrobnosti záznamu

Název
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Vlašímský, Vlasta Ledvinková, Marie Palivcová, Jarmila Waldhausrová
Další názvy
    Hypothesis of isochemical granitization in situ and the problem of the genesis of the Central Bohemian Pluton
Autor
    Ledvinková, Vlasta
    Palivcová, Marie
    Vlašímský, Pavel
    Waldhausrová, Jarmila
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 178-180
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    diferenciace magmatu
    granitizace
    granitizace izochemická
    hlubinné horniny
    horniny hlubinné
    hypotéza
    metamorfismus
    středočeský pluton
Geografické jméno
    Březnice
    ČSFR-Čechy
    Dobříš
    Příbram
Klíčové slovo
    Geneze
    Granitizace
    Hypotéza
    Izochemické
    Otázka
    Plutonu
    Příbramska
    Příkladu
    Situ
    Středočeského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012