Podrobnosti záznamu

Název
    Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu
Další názvy
    Hypothesis on forest damage due to changing soil chemistry
Autor
    Cudlín, Pavel
    Hruška, Jakub
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
Výraz tezauru
    acidification, forest soils, forest decline, atmospheric deposition, aluminium, base cations
Klíčové slovo
    Chemismu
    Hypotézy
    Lesů
    Poškození
    Půdního
    Vlivem
    Změn
Abstrakt (česky)
   Kapitola B.2. popisuje hypotézu proč smrky hynou v půdách, kde je molarní poměr Al/(Ca+Mg+K) nízký a ukazuje funkčnost této hypotézy na datech z České republiky
Abstrakt (anglicky)
   Hypothesis on forest damage due to changing soil chemistry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014