Podrobnosti záznamu

Název
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
Další názvy
    Trace fossils in rocks of the presumed Lower Cambrian age in the borehole měnín-1 in South Moravia
Autor
    Mikuláš, Radek
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 1
Strany
    4
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Lower Cambrian. ichnofossils. marine environment
    South Moravia
Klíčové slovo
    Horninách
    Ichnofosilie
    Jižní
    Měnín-1
    Moravě
    Předpokládaného
    Spodnokambrického
    Stáří
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Ichnofosilie stopy Diplocraterion isp., Skolithos isp. and Planolites isp. byly zjištěny v jadrech z vrtu Měnín-1. Vzhledem ke stáří studovaných hornin (spodní kambrium) lze dokumentovat mělkomořské prostředí sedimentace.
Abstrakt (anglicky)
   Trace fossils Diplocraterion isp., Skolithos isp. and Planolites isp. were ascertained in drill cores of the Měnín-1 borehole. The cores provided coarse-grained often variegated sandstones intercalated with shales. They are Lower Cambrian in age according to its acritarch microflora. In the Lower Cambrian, the above-mentioned ichnotaxa occur only in shallow marine settings.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012