Podrobnosti záznamu

Název
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Další názvy
    Ichnologie křídových oceánských červených vrstev (Vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
Autor
    Bubík, Miroslav
    Mikuláš, Radek
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 3
Strany
    17
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Upper Cretaceous, Western Carpathians, hemipelagic, ichnofossils, ichnofabric, red beds
Klíčové slovo
    Beds
    Carpathians
    Cretaceous
    Czech
    Ichnology
    Oceanic
    Outer
    Red
    Republic
    Western
Abstrakt (česky)
   V pěti faciích karpatského flyše byly zjištěny velké rozdíly v intenzitě a celkovém charakteru bioturbace. Nevápnité sedimenty slezské a račanské jednotky vykazují velice nízkou úroveň bioturbace, zatímco ve facii račanské jednotky s vápnitými vložkami je úroveň bioturbace velmi vysoká. Přínos potravy byl zjevně řídícím faktorem těchto rozdílů. Přítomnost karbonátů ukazuje na relativní blízkost prostředí bohatého na potravu. Toto prostředí dotovalo pánev živinami bohatým substrátem prostřednictvím turbiditních proudů. Za rytmické chudé kolonizační horizonty slabě bioturbovaných jednotek byl zodpovědný patrně periodický spad mrtvého planktonu.
Abstrakt (anglicky)
   Large differences in the intensity and overall character of bioturbational structures were found in five facies containing hemipelagic red beds. Non-calcareous red beds of the Silesian and Rača units display a very low degree of bioturbation. On the other hand the facies of the Rača Unit with calcareous intercalations dislays very high degree of bioturbation. The supply of food obviously acted as the controlling factor. Presence of carbonates suggests a relative proximity of food-rich environment and easy transport of nutrition-rich substrate by turbidite currents into the basin. For the poor colonization horizons of weakly bioturbated units in the non-calcareous hemipelagic facies was responsible the periodical fall-out of dead plankton.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014