Podrobnosti záznamu

Název
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš, Václav Cílek jr.
Další názvy
    Ichnofabric of loess sediments in the area north of Prague (Pleistocene to Recent, Czech Republic)
Autor
    Cílek, Václav, jr.
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 53-55
Rok
    2002
Poznámky
    2 pl., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    bioturbace
    eroze
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér pražské plošiny
    pedogeneze
    spraš
    textury sedimentů
    trace fossils
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha-Suchdol
    Velké Přílepy (Praha-západ)
    Zeměchy (Mělník)
Klíčové slovo
    12-21
    Bioeroze
    Bioturbace
    Ichnostavba
    Kralupy
    Okolí
    Prahy
    Severním
    Spraší
    Vltavou
Abstrakt (anglicky)
   Fossil traces (i.e. bioturbation contemporaneous with the origin of loess accumulations) are not frequent in the studied area. The transported substrate represents less than 10 per cent of the whole, and the displacement reached several centimetres at maximum. Preserved aeolian laminae document that the substrate was not totally reworked. Traces of root systems influenced at some places precipitation features (development of rhisoconcenretions and rni-crorhisoconcretions) rather than inducing mixing of the substrate. Modem traces in loess (insect, bird, and mammal burrows and feeding traces) do not substantially alter the loess stratigraphy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012