Podrobnosti záznamu

Název
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
Autor
    Cílek, Václav
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 53-55
Rok
    2002
Poznámky
    Překlad názvu: Ichnofabric of loess sediments in the area north of Prague (Pleistocene to Recent, Czech Republic)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    ichnofabric
    loess
    Pleistocene
Klíčové slovo
    Bioeroze
    Bioturbace
    Ichnostavba
    Okolí
    Prahy
    Severním
    Spraší
Abstrakt (česky)
   Stopy současné s usazováním sprašových závějí nepředstavují na žádném ze studovaných vzorků více než 10 procent objemu horniny při předpokládaném posunu materiálu ve vertikálním směru o max. několik cm. Dochované eolické laminy svědčí pro to, že k celkovému míšení spraše ve větším vertikálním rozsahu nedošlo.
Abstrakt (anglicky)
   Fossil traces (i. e. bioturbation contemporaneous with the origin of loess accumulations) are not frequent in the studied area. The transported substrate represents less than 10 % of the whole, and the displacement reached several centimetres at maximum.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012