Podrobnosti záznamu

Název
    Identification of alkali-silica reactive fragments in sands and gravels, using the mortar bar method and gel pat test, modified by petrographic image analysis
Autor
    Lukschová, Šárka
    Pertold, Zdeněk
    Přikryl, Richard
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings of the 13th International Conference on Alkali Aggregate Reaction in Concrete
Strany
    13
Poznámky
    Akce: 2008
Výraz tezauru
    alkalicko-křemičitá reakce
    expanze
    písky
    štěrky
Klíčové slovo
    Alkali-silica
    Analysis
    Bar
    Fragments
    Gel
    Gravels
    Identification
    Image
    Method
    Modified
    Mortar
    Pat
    Petrographic
    Reactive
    Sands
    Test
    Using
Abstrakt (anglicky)
   Identification of alkali-silica reactive fragments in sands and gravels
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012