Podrobnosti záznamu

Název
    Identifikace kritických prvků říční sítě z pohledu potřeb integrované protipovodňové ochrany na příkladu povodí horní Opavy (Česká republika)
Další názvy
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)