Podrobnosti záznamu

Název
    Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
Další názvy
    Identifikování území náchylných k sesouvání a dalším nebezpečným geodynamickým procesům v Salvádoru, Nikaragui a Kostarice.
Autor
    Alvarez, Antonio
    Baroň, Ivo
    Chávez, Guillermo
    Hernández, Walter
    Hradecký, Petr
    Huapaya, Sofia
    Kycl, Petr
    Metelka, Václav
    Šebesta, Jiří
    Vorel, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    1st North American Landslide Conference.Conference Presentations. AEG Special Publication No. 23
Strany
    9
Poznámky
    Akce: 2007/06/03 ; Vail
Výraz tezauru
    Central America, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, susceptibility mapping and assessment, slope instabilities, flooding, erosion, seismogenic liquefaction.
Klíčové slovo
    America
    Areas
    Central
    Costa
    El
    Hazardous
    Identifying
    Landsliding
    Nicaragua
    Other
    Processes
    Rica
    Salvador
    Susceptible
Abstrakt (česky)
   Příspěvek prezentuje geologické projekty mezinárodní rozvojové pomoci ČR středoamerickým zemím Salvádoru, Nikaragui a Kostarice, jejichž hlavním cílem je hodnocení náchylnosti studovaných území ke svahovým pohybům, liquefakci, záplavám a erozi atd. v hustě obydlených a jinak zranitelných oblastech.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents the geohazard assessment projects of the Czech Geological Survey held under the bilateral cooperation of the Government of the Czech Republic and the Central American countries (i.e.: El Salvador, Nicaragua and recently Costa Rica). The main projects goal is to evaluate the susceptibility, e.g., of slope instabilities, flooding, erosion, seismogenic liquefaction etc., in the areas about 200 to 600 km2 of the vicinity of the principal cities and other highly populated areas.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014