Podrobnosti záznamu

Název
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
Údaj o odpovědnosti
    Petr Orel
Další názvy
    Ideal picture of the Devonian-Carboniferous paleotectonic horizontal rotation in the Bohemian Massif
Autor
    Orel, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 73-75
Rok
    1997
Poznámky
    3 obr., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    Český masiv
    devon
    karbon
    paleomagnetismus
    paleotektonika
    rotace
    terán
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Českém
    Devonsko-karbonské
    Ideový
    Masívu
    Obraz
    Rotace
Abstrakt (anglicky)
   The contribution described a pattern of distribution of the structural-facial zone and terranes of the Bohemian Massif. The initial and the final stages of the Devonian-Carboniferous paleotectonic horizontal rotation are depicted and described
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012