Podrobnosti záznamu

Název
    Illite "crystallinity", maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamosphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
Autor
    Filip, Jiří
    Machovič, Vladimír
    Melka, Karel
    Suchý, V.
    Sýkorová, Ivana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Clay Minerals
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 12
Strany
    s. 503-526
Rok
    2007
Poznámky
    online ISSN 1471-8030
    Projekt: IAA300460510, GA AV ČR
    Překlad názvu: Krystalinita illitu, maturace organické hmotya vývoj mikrostruktury související s nízkým stupněm metamorfózy neoproterozoických sedimentů v jednotce Teplá-Barrandien, Česká republika
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    chlorite crystallinity
    illite crystallinity
    Kühler index
Klíčové slovo
    Associated
    Crystallinity
    Czech
    Development
    Illite
    Lowest-grade
    Matter
    Maturation
    Metamosphism
    Microstructural
    Neoproterozoic
    Organic
    Republic
    Sediments
    Teplá-Barrandian
    Unit
Abstrakt (česky)
   Přeměny jílových minerálů a organické hmoty byly studovány v souvislosti se stupněm metamorfózy, paleoteplotní historií a vlivem tektonického napětí ve východní části Barrandienu, lokalitaTeplá, v České republice.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012