Podrobnosti záznamu

Název
    Impact of plant roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties
Autor
    Kodeš, V.
    Kodešová, R.
    Šimůnek, J.
    Žigová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Biologia
Svazek/č.
    Roč. 61, S19
Strany
    s. 339-343
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vliv kořenů rostlin a půdních organizmů na mikromorfologické a hydraulické vlastnosti půd
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    pore-sizes
    soil micromorphology
    soil organisms
Klíčové slovo
    Hydraulic
    Impact
    Micromorphology
    Organisms
    Plant
    Properties
    Roots
    Soil
Abstrakt (česky)
   Mikromorfologické studium půd bylo použito pro hodnocení vlivu půdních organizmů na strukturu půdních pórů. V prvním případě byl studován vliv žížal, roupic a krtků na pórovou strukturu šedozemě modální, porovnáním dvou vzorků z půdního profilu stejného horizontu, z kterých jeden byl ovlivněn a druhý nebyl činností ovlivněn činností organizmů. Bylo zjištěno, že u vzorku ovlivněného činností organizmů je pórovitost 5x větší, než u vzorku bez ovlivnění činností organizmů. V druhém případě je charakter pórů makroskopických rozměrů ovlivněn činností kořenů rostlin, půdních organizmů a u hnědozemě modální částečně i přítomností argilanů. Jejich výskyt se odráží na charakteru retenčních čár, které měly vícekrát S-ovitě zakřivený tvar. Modely duální propustnosti v programu HYDRUS 1D byly použity pro získaní parametrů charakterizujících více-modální hydraulické vlastnosti půd s použitím inverzního modelování multi-step outflow experimentu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012