Podrobnosti záznamu

Název
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
Autor
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    Mining and Environmental geophysics/29. : 00.06.2003 : Sedmihorky, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 1
Strany
    s. 35-39
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR
    Překlad názvu: Dopad seismicity na povrch v oblastech ovlivněných dobýváním: všeobecný popis
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    mining affected areas
    seismicity
Klíčové slovo
    Affected
    Areas
    Description
    General
    Impact
    Mining
    Seismicity
    Surface
Abstrakt (česky)
   V článku je podán všeobecný popis očekávaných typů seismicity v oblastech ovlivněných dobýváním (důlně indukovaná seismicita, přirozená zemětřesení, technická seismicita a vibrace vyvolané průmyslovými zdroji). Jsou specifikovány základní charakteristiky a je ukázán hlavní parametr ovlivňující intenzitu seismického účinku na povrch. Současně jsou stručně diskutovány specifikace seismického zatížení v oblastech ovlivněných dobýváním. Kromě přímého účinku seismicity na stavební objekty je třeba brát v úvahu i nepřímé vlivy, jako např. změny stability svahů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012