Podrobnosti záznamu

Název
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E.England,UK
Další názvy
    Vliv znečištění, klimatických změn a místních podmínek, na kvalitu povrchové vody v rašeliništi nížinného typu Thorne Moors, východní Anglie.
Autor
    Bottrell, S.
    Coulson, J.
    Forbes, L.
    Novák, Martin
    Roworth, P.
    Spence, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Applied Geochemistry
Svazek/č.
    Roč. 19, č. 3
Strany
    10
Rok
    2004
Výraz tezauru
    surface water S chemistry, SO4 concentration, pollutant loadings
Klíčové slovo
    Bog
    Climate
    E.England,UK
    Impacts
    Loading
    Lowland
    Management
    Moors
    Pollutant
    Quality
    Raised
    Site
    Surface
    Thorne
    Variability
    Water
Abstrakt (česky)
   V letech 1994-2000 byly v sv. Anglii zkoumány změny v chemismu síry povrchových vod na podmáčených rašeliništích. Koncentrace SO4 v povrchových vodách na lokalitě Thorne Moors vykazují jasné a statisticky významné trendy: (i)vysoké koncentrace během vysokého znečištění před obdobím sucha (ii) extrémní nárůst koncentrací během období sucha v 1996 (iii)obnovení výrazně nižších koncentrací způsobené trvalým poklesem znečištění
Abstrakt (anglicky)
   Variations in surface water S chemistry were investigated at a waterlooged raised peatland in the NE of England from 1994 to 2000. At Thorne Moors SO4 in surface water shows a clear and statistially significant trend: (i)high concenratios under high pollutant loadings before drought (ii)extremely elevated concenratios under declining pollutant loadings drought in 1996 (iii) recovery to significantly lower concenratios whilst pollutant loadings continued to fall
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014