Podrobnosti záznamu

Název
    Importance of the hyporheic zone for self-purification of shallow streams on the example of nitrification. 1., Experiments and measurements
Další názvy
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření