Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Engineering-geological characteristics of the main lithological-genetic rock complexes on map sheet 13-321 Svojšice
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 123-129
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 3 tab., 19 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    geotechnika
    horniny sedimentární
    kolínský faciální vývoj
    kutnohorské krystalinikum
    kvartér Polabí
    mapa inženýrskogeologická
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    metamorfika
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Svojšice (Kolín)
Klíčové slovo
    13-32
    13-321
    Charakteristika
    Hlavních
    Hornin
    Inženýrskogeologická
    Kolín
    Komplexů
    Listu
    Litologicko-genetických
    Svojšice
Abstrakt (anglicky)
   Area of the map sheet is situated on the N margin of the Kutná Hora plain which tilts into the Nymburk basin. The bedrock comprises rocks of the Kutná Hora crystalline complex (migmatites, orthogneisses, paragneisses, amphibolites) being at places overlain by relics of Cretaceous rocks (sandstones, sandy marls). The best foundation soil will be the rocks of the crystalline complex. The rocks are mostly covered by loess of 1-10 m in thickness. They also crop out on slopes of erosional stream valleys, i.e. in areas unsuitable for construction worksa. The terrace sediments are also largely covered by loess. The foundations of buildings that put higher strain on foundation soils are to be located beneath the loess deposits prefarably on the crystalline rocks (Rdt=4-8 MPa) or on their weathering products (Rdt=175-275 kPa) or on the local outcrops of terrace deposits (for sands of class S1-S4 Rdt=225-500 kPa, for gravels G1-G3 Rdt=450-800 KPa).
   This article also provides a detailed study of geotechnical properties of loess and fluviatile deposits (see Figs.1 and 2 and Tab.2) occurring in the map sheet area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012