Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Engineering-geological description of the rock environment SE of the Závist overthrust
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 34-35
Rok
    1997
Poznámky
    1 tab., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    Barrandien
    granitoidy
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    metasedimenty
    metavulkanity
    proterozoikum
    středočeský pluton
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Petrov (Praha-západ)
    Praha
    Průhonice (Praha-západ)
    Velké Popovice (Praha-východ)
Klíčové slovo
    12-42
    Charakteristika
    Horninového
    Inženýrskogeologická
    Jihovýchodně
    Prostředí
    Přesmyku
    území
    Závistského
    Zbraslav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012