Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Engineering geological characteristics of pre-Quaternary rocks on map sheet 13-322 Kolín
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 167-169
Rok
    2002
Poznámky
    1 diagr., 2 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    horniny klastické
    kolínský faciální vývoj
    krystalinikum
    křída-svrchní
    kutnohorské krystalinikum
    mapa inženýrskogeologická
    mechanika hornin
    metamorfika
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kolín
    Kutná Hora
Klíčové slovo
    13-32
    13-322
    Charakteristika
    Hornin
    Inženýrskogeologická
    Kolín
    Listu
    Překvartérních
Abstrakt (anglicky)
   Area of the map sheet is situated on the N margin of the Kutná Hora plain which tilts into the Nymburk basin. The bedrocks comprises rocks of the Kutná Hora crystalline complex (migmatites, orthogneisses, paragneisses, mica schists, amphibolites) at place overlain by relicts of Cretaceous sediments (sandstones, calcareous sandstones transitional into limestones, marls). On the left Labe river bank most of the bedrock is covered, however, by loess varying in thickness from 1 to 18 m (at Grunta max. 27.70 m). Terrace deposits are also largely covered by loess. The foundations of buildings that put higher strain on foundation soils are to be sited beneath the loess deposits preferably on the crystalline rocks(Rdt = 4-5 MPa) or on their weathering products (Rdt = 175-275 kPa) or possibly on terrace deposits, if present for sand Rdt = 175-500 kPa, for gravels Rdt = 200-800 kPa).
   The 3-13 m thick, predominantly sandy and dry deposits of mid-Pleistocene terraces covering erosional outliers north of Tři Dvory, Konárovice and Veletov are good foundation soils on the right Labe river bank. The greatest obstacle to the foundation of buildings is the shallow ground-water level in the youngest terrace deposits of the wide alluvial plain of the Labe river. This artlicle provides information on geotechnical properties of pre-Quaternary rocks
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012