Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Engineering-geological characteristics of Proterozoic and Early Paleozoic rocks of the map sheet Plzeň
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Strany
    s. 72-74
Rok
    1995
Poznámky
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Předmětová skupina
    Barrandien
    geologie inženýrská
    kambrium
    ordovik
    proterozoikum
    půda základová
    regionální inženýrská geologie
    vlastnosti mechanické
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Plzeň
Klíčové slovo
    12-33
    Charakteristika
    Hornin
    Inženýrskogeologická
    Listu
    Plzeň
    Proterozoických
    Staropaleozoických
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012