Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Engineering-geological assessment of Tertiary and Quaternary sediments on the Nýřany map sheet
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 25-28
Rok
    1999
Poznámky
    13 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    hladina podzemní vody
    kvartér
    kvartér plzeňské kotliny
    ložisko písku
    mapa geologická
    neogén
    písek
    půda základová
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    suroviny stavebního průmyslu
    štěrk
    terasa
    vlastnosti technologické
    zakládání
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Nýřany (Plzeň-sever)
Klíčové slovo
    11-44
    Hodnocení
    Inženýrskogeologické
    Kvartérních
    Listu
    Nýřany
    Sedimentů
    Terciérních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012