Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Marek
Další názvy
    Engineering-geological mapping and geological conditions in the environs of the Krušné hory foothills (Bohemia)
Autor
    Marek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Svazek/č.
    Roč. 20
Strany
    s. 23-37
Rok
    1994
Poznámky
    7 obr., 8 pl., 31 bibl. + 10
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Předmětová skupina
    krušnohorské krystalinikum
    mapa inženýrskogeologická
    morfostruktura
    neotektonika
    procesy geodynamické
    severočeská pánev
    svahy
    tektonika regionální
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    zlom
    životní prostředí
Geografické jméno
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Drmaly
    Janov
    Jezeří
    Prunéřov
Klíčové slovo
    Čechy
    Geologické
    Hor
    Inženýrskogeologické
    Krušných
    Mapování
    Okolí
    Poměry
    úpatí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012