Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Engineering-geological mapping on the area of the map sheet Nymburk
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Strany
    s. 89-91
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    fyzikální vlastnosti hornin
    kvartér
    mapa inženýrskogeologická
    půda základová
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sesouvání
    vlastnosti fyzikální
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Nymburk
Klíčové slovo
    13-14
    Inženýrskogeologické
    Listu
    Mapování
    Nymburk
    Nyzmburk
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012