Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické poměry
Údaj o odpovědnosti
    Miloslav Kleček = Jan Král = Zdeněk Lochmann
Autor
    Kleček, Miloslav
    Král, Jan
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Strany
    s. 133-148
Poznámky
    5 obr., 2 tab.
    il.
Předmětová skupina
    Barrandien
    česká křídová pánev
    geologie inženýrská
    geologie regionální
    kvartér pražské plošiny
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    pražská pánev
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    řícení skalní
    sedání
    sesuv
    vltavo-berounský faciální vývoj
    zakládání
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha
Klíčové slovo
    Inženýrskogeologické
    Poměry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012