Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
Autor
    Drtina, Jan
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 66-69
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0335, GA ČR
    Překlad názvu: Engineering geological conditions in the vicinity of Bezděz Castle
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    engineering geology mapping
    landslide and cultural heritage sites
    pseudokarst
Klíčové slovo
    Bezděz
    Hradu
    Inženýrskogeologické
    Okolí
    Poměry
    širším
Abstrakt (česky)
   Byly studovány základové poměry hradu Bezděz včetně fyzického stavu jednotlivých hradních objektů. V širším okolí hradu se uskutečnilo inženýrskogeologické mapování v měřítku 1:10 000, zvýšená pozornost byla věnována nebezpečným geologickým jevům.
Abstrakt (anglicky)
   Foundation conditions of the Bezděz Castle, as well as the physical state of individual castle objects were studied. A wider area of the castle and the hills was brought to an engineering geological map at 1:10 000. A special attention was paid to dangerous geodynamical phenomena.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012