Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
Údaj o odpovědnosti
    Marian Marschalko, Luděk Kovář
Další názvy
    Engineering geological investigation and restoration of the Ostrava-Lhotka landslide
Autor
    Kovář, Luděk
    Marschalko, Marian
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 3
Strany
    s. 17-20
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Klasifikační znak
    504.5
    550.8
    551.3
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    hlína
    hodnocení rizika
    hornoslezská pánev
    hydrogeologie
    jílovec
    karbon-svrchní
    karpatská neogenní předhlubeň
    kontrola tektonická
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    miocén
    paleoreliéf
    pleistocén
    plocha smyková
    sanace biologická
    sedimentace glaciální
    sesuv
    stabilita svahu
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ostrava-Lhotka
Klíčové slovo
    Inženýrskogeologický
    Ostrava-Lhotka
    Průzkum
    Sanace
    Sesuvu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012