Podrobnosti záznamu

Název
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
Údaj o odpovědnosti
    Milan Matula, Rudolf Ondrášik
Další názvy
    Engineering geology in rational exploitation and protection of the human environment in Czecho-Slovakia
Autor
    Matula, Milan
    Ondrášik, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 385-392
Rok
    1990
Poznámky
    2 tab., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    ekologie
    geologie inženýrská
    inženýrskogeologické rajónování
    mapa inženýrskogeologická
    normy
    procesy geodynamické
    regionální inženýrská geologie
    terminologie
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Geológia
    Inženierska
    Ochrane
    Prostredia
    Tvorbe
    životného
Abstrakt (česky)
   Inženýrská geologie se aktivně podílí na různých sanačních a rekultivačních opatřeních. Mnohem naléhavější úlohou je navrhování preventivních a rekultivačních opatření při projektování dolů, výsypek a skládek odpadů. Velmi aktuální otázkou je zdokonalení směrnic a metodických návodů na inženýrskogeologické hodnocení podmínek na skladování tuhého komunálního odpadu. Nezastupitelnou úlohu zde má regionální inženýrskogeologický výzkum a mapování
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012