Podrobnosti záznamu

Název
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
Údaj o odpovědnosti
    Igor Modlitba
Autor
    Modlitba, Igor
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu
Strany
    s. 104-108
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    550
Klíčové slovo
    ďalšie
    Desať
    Inženierskogeologický
    Karpát
    Kvartérnych
    Posledných
    Rokov
    Sedimentov
    úlohy
    území
    Výskum
    Západných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 4. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014