Podrobnosti záznamu

Název
    Incipient eclogite facies metamorphism in the Moldanubian granulites revealed by mineral inclusions in garnet
Další názvy
    Primární metamorfóza eklogitová facie v granulitech Moldanubika, minerální pseudomorfózy v granátu
Autor
    Dolejš, David
    Faryad, Shah
    Nahodilová, Radmila
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 114, č. 1-2
Strany
    16
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Ti-rich muscovite, omphacite, prograde metamorphism, granulite, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Eclogite
    Facies
    Garnet
    Granulites
    Incipient
    Inclusions
    Metamorphism
    Mineral
    Moldanubian
    Revealed
Abstrakt (česky)
   Studium inkluzí Ti-bohatého muskovitu a omfacitu v granátech felsických a mafických granulitů gföhlské jednotky Moldanubické zóny umožnilo rekonstrukci metamorfní historie granulitů. Některé inkluze byly přeměněny během HT granulitové metamorfózy, parciálního tavení a dekomprese na jiné minerální fáze, původní fáze byly identifikovány z morfologií metamorfóz a reakčních produktů. PT podmínky vzniku granulitu podle minerálních fází resp. inkluzí a jejich pseudomorfóz v granátech naznačovaly prográdní metamorfózu (amfibolit-eklogit-granulit)s amfibolitovým přetiskem během exhumace. Termodynamické modelování PT dráhy v granulitech (které obsahují i polohy eklogitů a granátických peridotitů) umožnilo rekonstrukci celé metamorfní dráhy včetně té prográdní, což souhlasí se subdukcí, která předcházela kolizi kontinentální kůry.
Abstrakt (anglicky)
   The study of Ti-rich muscovite and omphacite inclusions and their replacement products in garnets from felsic and mafic granulites of the Gföhl Unit in the Moldanubian Zone, allows the reconstruction of the metamorphic history of these granulites. Some inclusions were transformed during high-temperature granulite facies metamorphism, partial melting and decompression to other phases, and so the original mineral can only be deduced from the inclusion morphology and reaction products. Pressure-temperature (PT) evolution, derived from mineral assemblages in granulite and based on the inclusions suggests a prograde metamorphism from amphibolite through eclogite to granulite facies conditions with subsequent amphibolite facies overprint during exhumation. The estimated PT trajectory allows reconstruction of the complete clockwise metamorphic path that is consistent with subduction geotherm prior to the tectonic amalgamation within the continental collisional root.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014