Podrobnosti záznamu

Název
    Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity
Další názvy
    Zvyšování koncentrací rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ve středoevropských tocích je způsobováno spíše snižováním iontové síly než klimatickými změnami nebo snižující se kyselostí
Autor
    Hruška, Jakub
    Krám, Pavel
    McDowell, William
    Oulehle, Filip
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Environmental Science & Technology
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 12
Strany
    7
Rok
    2009
Výraz tezauru
    catchments, stream water, soil water, time series, acidification recovery
Klíčové slovo
    Acidity
    Carbon
    Central
    Change
    Climate
    Decreasing
    Dissolved
    DOC
    Driven
    European
    Increased
    Ionic
    Organic
    Rather
    Reductions
    Streams
    Strength
    Than
Abstrakt (česky)
   Zvyšování koncentrací rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ve středoevropských tocích je způsobováno spíše snižováním iontové síly než klimatickými změnami nebo snižující se kyselostí. Výzkum proběhl na dvou geochemicky kontrastních malých lesních povodích.
Abstrakt (anglicky)
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity. Investigations were performed at two geochemically distinct small forested catchments.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014