Podrobnosti záznamu

Název
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Skoček
Autor
    Skoček, Vladimír, 1934-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 2
Strany
    s. 85-95
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    ekologie
    eustáze
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    litologie
    paleoklimatologie
    sedimentace
    sedimenty jezerní
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Severomoravský kraj
Klíčové slovo
    Basin
    Carboniferous
    Climatic
    Eustatic
    Indications
    Late
    Oscillations
    Silesian
    Upper
Abstrakt (česky)
   Významná faunistická patra v paralické a limnické sekvenci mohou počtem a distribucí odpovídat transgresním fázím mezotém, popsaným ze sz. Evropy nebo cyklům čtvrtého řádu, uváděným ze střední a západní části USA. Počet cyklotém je však vyšší než v jiných regionech, což ukazuje, že se zde kromě glacio-eustatických pohybů hladiny uplatnily i další, zatím blíže nespecifikované faktory. Floristická a významná litofaciální rozhraní v hornoslezské pánvi lze korelovat s hranicemi odlišných klimatických globálních period
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012