Podrobnosti záznamu

Název
    Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby
Údaj o odpovědnosti
    Karel Breiter, Bedřich Mlčoch, František Veselovský
Další názvy
    Indication of Sn-W-mineralization in the core of the Hora Svaté Kateřiny Dome
Autor
    Breiter, Karel, 1956-
    Mlčoch, Bedřich
    Veselovský, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 23-25
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    krušnohorský pluton
    rudy Sn
    rudy W
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Hora Svaté Kateřiny (Most, Litvínov)
Klíčové slovo
    Indicie
    Jádře
    Kateřinohorské
    Klenby
    Sn-W-mineralizace
Abstrakt (česky)
   V české části středních Krušných hor dosud není známo žádné ložisko rud Sn-W. Při geologickém mapování a prospekci v kateřinohorské klenbě byly nalezeny topaz-cinvaldit-albitické granity a v úlomkách v kvartérních uloženinách křemen-wolframitové žilky a lokální vysoké anomálie kasiteritu a wolframitu ve šlichu. Primární mineralizaci se nepodařilo ověřit, pravděpodobně nemá velké rozměry. Významný je důkaz přítomnosti potenciálně rudonosných granitů v jádře kateřinohorské klenby při brandovském hlubinném zlomu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 2. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012